Blodomloppet

Erik Gustav Oliver

Blodet består av tre "stora delar";  röda blodkroppar,
 vita blodkroppar och blodplättar.
De har alla olika funktioner, i de röda blodkropparna
 transporteras syre från hjärtat till olika delar i kroppen ex. 
 musklerna. 
På vägen ut till musklerna åker blodet
som är fullt av syre i en slags bana, 
de banorna kallas artärer. När de röda blodkropparna
kommer till musklerna ger de sitt syre till musklerna
och åker tillbaka till hjärtat, de banor som går tillbaka 
till hjärtat kallas vener.

De vita blodkropparna, är en del av immunförsvaret.
Du har säkert hört talas om immunförsvaret,
det är kroppens försvar mot sjukdomar.
De vita blodkropparna är som en armé
som finns i blandannat blodomloppet men också på
andra ställen i kroppen.
I immunförsvaret finns det tre olika sorters celler.
Det är T-cellerB-celler och ätarceller.
T-cellerna är de som hittar ovälkomna bakterier
och virus. De skickar då signaler till b-cellerna
att det finns något som det inte borde i blodomloppet.
När b-cellerna får signalerna från t-cellerna så 
skickar de ut antikroppar som kommer och bekämpar
de ovälkomna bakterierna.
Det finns också ätarceller som åker runt i blodet och 
äter upp allt som inte ska vara i kroppen
 ungefär som pacman. 

Blodplättarna i blodet hjälper kroppen att t.ex läka 
ett sår som man har skrapat upp.
Det är blodplättarna som bildar sårskorpan och 
skyddar såret, samtidigt som det läker.blodådrorna från hjärtat till musklerna kallas artärer, de blodådror som kommer tillbaka till hjärtat kallas vener.
Här är en vit blodkropp som finns i blodet.
 bilder av: Oliver Bentsson, 9a
Här är en film på ett experiment som vi gjorde som visar hur andningen påverkar syresättningen av musklerna genom blodet:  


Blodgrupper:
Det finns fyra olika sorters blodgrupper.
Det finns blodgrupp A, B, AB och 0.
I din kropp finns det bara en slags blodgrupp.
Man kan inte bestämma vilken blodgrupp man får när man föds.
Utan det är generna som bestämmer det.
De fyra olika blodgrupperna fungerar på samma sätt.
Om någon råkar ut för en olycka och förlorar mycket blod så kan man få blodtransplationer, det är när man får blod in i kroppen som någon annan har skänkt till sjukhuset.
Om man ska få blod av någon annan så måste blodgrupperna vara de samma.
Men bara vissa grupper kan ge till andra!
Alla blodgrupper kan ge till sina egna.
A kan bara ge till sig själv och AB.
B kan bara ge till sig själv och AB.
AB kan bara ge till sig själv.
0 kan både ge till sig själv och alla andra blodgrupper.
Comments