Cellen

Sofie

Cellerna är kroppens minsta levande byggsten som i sin tur bildar kroppens olika funktioner och organ som t.ex hjärnan och hjärtat. Det är faktiskt så att hela vår kropp är uppbyggd av små små celler.
 
 I mitten av en djurcell finns en sak som heter cellkärna som styr över cellens alla delar. Cellerna består också av cellmembran som ligger runt cellen som ett skyddande skin, proteinfabriker som cellkärnan säger till att tillverka olika sorters proteiner, cellplasma är en trögflytande vätska som  består av bla vatten,salter och proteiner, energiverk  finns för att cellen ska kunna överleva
dom kallas också för mitokondrier och slutligen finns det också reningsverk som tar hand om cellens avfall.
Det som skiljer växtcellen från djurcellen är att växtcellen även har en cellvägg runt allting som håller ihop den.  Därför ser växtcellen hård och kantig ut när man tittar nära på den till skillnad från djurcellen som är rund och mjuk.

Specialiserade celler!
Specialiserade celler är celler med särskilda uppgifter i kroppen här är några ex:

Blodceller: Finns så klart i blodet och dess viktigaste uppgift är att transportera syre runt i kroppen.

Muskelceller: Finns i dina muskler och ger kroppen förmågan att röra sig med hjälp av samman dragningar.

Fettcell: Fettet fungerar som stöt  dämpande och isolering den ger också kroppen energi.

Nervceller: Skickar nerv signaler genom kroppen.

När många av samma cell slår sig samman blir det en cell vävnad.
Comments