Nervsystemet

Nervsystemet

Nervsystemet har flera olika uppgifter i kroppen. Den huvudsakliga uppgiften är att styra kroppen och göra så att kroppens olika organ kan samarbeta och kommunicera med varandra, men också att styra våra sinnen och lagra  information, alltså att komma ihåg saker. 

Människans nervsystem är mer utvecklat och mer avancerat än andra djurs. Det är därför vi klarar av att göra saker som djuren inte kan. Vi kan t.ex kommunicera på ett mer avancerat sätt med hjälp av talet. Nervsystemet består av tre delar, hjärnan, ryggmärgen och nerverna. 


Hjärnan och ryggmärgen kallas tillsammans för det centrala nervsystemet som förkortas CNS.
Nerverna kallas för det perifera nervsystemet, PNS. Nervernas uppgift är att skicka ut och ta emot information. 

Man kan säga att  nervsystemet är kroppens kontrollrum. När vi t.ex. ska röra vår arm, är det hjärnan som skickar ut en signal till musklerna som går via nerver i ryggmärgen och armen.
När nerverna har talat om för musklerna i armen att de ska dra ihop sig för att få armen i rörelse.
Nerverna kan även skicka information till hjärnan. När armen rör vid någonting skickas en signal via nerverna till hjärnan, som sedan uppfattar signalen, säger till oss att armen har rört vid någonting. Det är så känseln fungerar från den informationen som man tar upp från sina sinnen så får vi bara ca 1% av all information, de andra 99% av all information sorteras bort på vägen.

Nervbanor
Nerver som går från hjärnan ut till kroppen kallas för motoriska nervbanor (utåtledande).

Nerver som går från kroppen till hjärnan kallas för sensoriska nervbanor (inåtledande). 
Reflexer

 

Alla djur har något som är kallat reflexer.
reflexer är något väldigt bra och nödvändigt. när man tex råkar bränna sig på en spiss så kan man få undan sin hand mycket snabbare pga reflexerna än om man hade tänkt att man skulle göra det. Reflexerna används när man tex bränner sig och man behöver dra undan sin hand fort.
   Det som då händer är att singnalerna från handen där man bränner sig går till ryggmärgen istället för hjärnan
alltså en kortare väg så att vi hinner reagera snabbare.
 
Utan reflexer hade man inte klarat sig lika bra som om man hade för om man inte hade haft reflexer hade man i detta fallet kunna föstöra sin hud på handen eftersome man inte hade kunnat dra bort sin hand i tid. När man saknar reflexer så kan man tex inte kräkas och om man inte kan kräkas kan man svälja något giftigt ämne och kanske dö för att man inte har kräk reflexerna
 
'Comments