Om

Vilka är vi?
Vi som arbetar med denna sida går i klass 9a på Bjärehovskolan i Bjärred. Besök gärna vår wiki: http://wiki9a.mattemalin.net

När vi arbetar med människokroppen har vi valt att göra en webbplats som yngre elever skulle kunna ha glädje av. Vi ska alltså försöka sammanfatta det vi lär oss och beskriva det  så att elever som går på mellanstadiet kan förstå det. För oss är det ett bra sätt att bearbeta våra kunskaper och vi tror att om vi kan förklara det på ett lätt och tydligt sätt för andra så får vi själva en god förståelse för området. Vi har gjort en uppdelning av områdena mellan eleverna i klassen, men alla hjälper till med att läsa igenom varandras arbete och komma med förslag på förbättringar. Malin har haft genomgångar, vi har sett filmer och gjort experiment för att lära oss det vi ska kunna om kroppen. Vi har sedan fått i uppgift att presentera innehållet på ett lättförståligt och intressant sätt.

Arbetet vi gör här är kopplat till lpo94. Målen för arbetsområdet arbetsområde bygger på mål och kriterier från kursplanerna i biologi. Vår lärare (Malin) har gjort stommen för sidan sedan har vi i klassen diskuterat layouten för att försöka få det snyggt och enhetligt.

Vi har haft stor glädje av sidan http://www.1177.se. Deras temasidor är fyllda med bra fakta och tydliga bilder. Vi har varit i kontakt med dem och deras illustratör och frågat om vi får använda bilderna på vår sida. Tyvärr kunde vi inte det, men vi fick gärna länka till dem och det har vi gjort på några ställen. Vi har också pratat om Creativ commons och hur man får lov att använda material man hittar på nätet och i böcker.

Vad har vi lärt oss?
I vår klass tycker vi det är tråkigt med massor med läxförhör och prov. Därför brukar vi i början av varje termin ha en diskution om hur vi skulle vilja lägga upp arbetet för terminen. Det blir olika varje termin, men det blir alltid lärorikt! Denna terminen gjorde vi en hemsida för barn i mellanstadiet. Genom att göra detta har vi lärt oss mycket om hemsidor och hur man använder internet för att t.ex. kunna få använda bilder mm. Vi har självklart lärt oss en massa om kroppen och genom att först läsa på internet där faktan oftast är ganska svår och sedan omvandla det till en lätt text, har man själv förstått det väldigt bra. 
Genom att sedan kunna redigera och läsa andras har man inte bara lärt sig något om sin egen del utan på så sätt, med hjälp av andra, även kunnat göra arbetet så bra som möjligt genom att diskutera och fundera tillsammans.


Varför ska vi vinna?

Vi ska vinna för att vi har nya, roliga arbetssätt och vi har hittat sätt som funkar för varje individ i vår klass. Vissa lär sig av att bara skriva, vissa av att filma och vissa av genomgångar. Vi har blandat alla våra arbetsförmågor för att utveckla en sida som både vi och andra elever kan ha nytta av. På vår sida strävar vi mot att alla ska kunna förstå hur det komplicerade systemet kroppen fungerar. 


Comments