Sjukdomar‎ > ‎

Sjukdomar i skelettet

Myelom:
Myelom är en cancer som man får i skelettet. Det finns olika sorter myelom. Denna cancern går inte att bota ännu men det finns sätt bota till en viss del så det är inte en cancer som dödsfallen är så hög av.
Det är ovanligt att människor under 40 år myelom. 

Cancern sprider sig från benmärgen inuti skelettet genom en speciell typ av vita blodkroppar som heter plasmaceller.  Det som händer med plasmacellerna är att de förökar sig och slåss ihop i benmärgen. Då bildas en tumör eftersom att cellerna inte delar upp sig utan bara växer och växer.

Det finns olika sätt att märka att man har myelom.  Man får olika symtomer beroende på hur länge man har haft cancern och vilken sort myelom man har.

Här kommer några av de symtomerna du kan få:

- Du kan få ont i skelettet
 ( särskilt i ryggen och bröstkorgen). Det beror på att sjukdomen gör att skelettet kalkas ur.Comments