Skelettet

Adam, Simon, Daff

Vårt skelett är upp byggt av ca 200 ben och tillsammans utgör detta ca en femtedel. Det behövs för att hålla oss upp rätta och för att vi ska kunna röra oss men också för att skydda våra inre organ. I skelettet lagras en del av kroppens viktigaste mineraler, tex kalcium och fosfat.
Skelettet är upp byggt så att på utsidan är det hårt och kompakt och på insidan mjuk och porös benen är också ihåliga (om dom inte varit det hade du sjunkit som en sten när du var ute och simmar). Det är mycket lättare för en som är äldre att råka ut för ett benbrott än en yngre person för att desto äldre man blir desto skörare skelett får man så det är därför. 

Det finns tre olika typer av ben:

-  En av de tre olika typerna heter Rörben. De är långa och smala och de finns i armar och ben.  

- Det finns även korta och oregelbundna ben. De finns bland annat i våra händer och fotleder. Ryggkotorna räknas även till i denna grupp. 

- Platta ben är den sista gruppen av de tre olika typerna. De finns i t.e.x i skallen, bröstbenet, revbenen, skullderbladen och även höftbenen räknas till platta ben.

Här nedan kan ni få se en bra överblick hur skelettet är uppbyggt. 
http://www.1177.se/Bilder/Nationellt/Amnen/kroppen/skelett/s_ny_skelkropp_2.gif


Labration
Comments